พูดคุยกับเราที่นี่

ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา
ผ่านโทรศัพท์ฟรี จาก TOPICA Native

คุณมีบัตรเครดิตหรือไม่
(สามารถผ่อนชำระค่าเล่าเรียนกับเราได้แล้ววันนี้)

โปรดใ ห้ข้อมูลที่ถูกต้อง กับเรา
เพื่อรับ e-book จาก TOPICA Native ในหน้าต่อไป
ข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

เลือกฝึกพูดได้ถึง 16 ชั่วโมงต่อวัน

เลือกฝึกพูดได้ถึง 16 ชั่วโมงต่อวัน
สิ่งสำคัญในการพูดภาษาอังกฤษได้ดีคือ การมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการฝึกฝน
เช่น จะต้องฝึกฝนทุกวัน แต่ในปัจจุบันไม่มีใครมีเวลามากพอเช่นนั้น
Topica จึงได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด คุณสามารถเลือกชั่วโมงเรียนได้ ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 8.00 - 24.00 นาฬิกา และสามารถฝึกพูดกับอาจารย์เจ้าของภาษาได้ไม่ว่าที่ไหน เวลาใด

CASEC
ระบบประเมินผลการสื่อสารภาษาอังกฤษ
โดยคอมพิวเตอร์

CASEC - วิธีการทดสอบโดยยึดทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
(Item Response Theory: IRT) เป็นหลักซึ่งใช้วัดระดับในระดับสากล
ที่มีความถูกต้องแม่นยำเครื่องมือที่ใช้ในการสอบและการจัดทำข้อสอบ

จัดทำโดยผู้มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและสถิติของเจ้าของภาษา
การสอบใช้เวลาโดยประมาณ 40-50 นาที และจะประกาศ
ผลคะแนนการสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ

นักเรียนแต่ละคนจะมี ADVISOR
และตารางเรียนส่วนตัว

นักเรียนแต่ละคนจะมีที่ปรึกษาของตัวเอง ที่จะคอยติดตามและช่วยเหลือไม่ว่าเวลาใดก็ตามที่คุณต้องการ

และนักเรียนแต่ละคนจะได้รับตารางการเรียนที่ถูกจัดมา
ให้เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดซึ่งที่ปรึกษาส่วนตัวจะวิเคราะห์
ทักษะของนักเรียนและคอยติดตามพัฒนาการเป็นรายวัน

โดยอิงจากข้อเสนอแนะของอาจารย์เจ้าของภาษา
และเป้าหมายของนักเรียนเอง เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

อาจารย์

Guy Dickson

British

ผมสามารถสอนภาษาอังกฤษให้แก่ทุกเพศทุกวัยได้
ทั้งการสอนในแบบโรงเรียนทั่วไปหรือแม้กระทั่ง
การสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์

Egbert Veltman

Holland

ผมรักที่จะให้โอกาสแก่นักเรียน
เพื่อเปิดกว้างทางความรู้แก่พวกเขาโดย
สนทนาในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจในบทเรียน

 stu-bg img

ผลตอบรับจากผู้เรียน

stu1 img

“ ในฐานะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท MITR Technical Consultant
คุณทวีปมีบุคลลากรที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษมากมายในบริษัท
ที่สามารถอำนวยความสะดวกในด้านภาษาได้ดี และยังคงพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ของตัวเองอยู่ตลอดเวลา โดยเลือกเรียนกับ TOPICA Native เพราะด้วยรูปแบบการเรียนออนไลน์
ที่ไม่จำเป็นต้องเดินทาง ประหยัดเวลา และสะดวกต่อรูปแบบการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างมีเวลาที่จำกัด..”

“ ก่อนเรียนกับ TOPICA ผมหวังให้ผ่านการสอบ IELTS เพื่อเข้าร่วมใน
โครงการ Working holiday Scheme ประเทศนิวซีแลนด์ และหลังจากเรียนกับทอปปิก้า
ก็ปรากฏว่าพูดได้มากขึ้น และตอนนี้คะแนนผ่านแล้ว ความรู้สึกในการเข้าห้องสอบก่อนเรียน
กับหลังเรียนกับ TOPICA นั้นเปลี่ยนไป เพราะเรารู้สึกกล้าพูดมากขึ้นและอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น..”

stu2 img

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมของเรา

ค่าเล่าเรียนหลากหลาย Package ให้คุณเลือก ขึ้นอยู่กับระดับทางภาษาของคุณ

หลังจากได้รับคำปรึกษาและทำแบบทดสอบ Pre-test คุณจะได้รับแผนการเรียนส่วนตัว
และคำแนะนำเกี่ยวกับ Package ที่เหมาะสมกับระดับของคุณ

โปรแกรมการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่ตั้งแต่18ปีขึ้นไป

สื่อการศึกษาและวิธีการสอนของโปรแกรมจะสอดคล้องกับเป้าหมายของผู้เรียน
ที่อยากติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตและการทำงานอย่างมั่นใจมากขึ้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนกับ Topica

tick ลงทะเบียนข้อมูลที่นี่ หรือโทรสายด่วนหมายเลข 0999 100 245

tick เพื่อรับคำปรึกษาจาก Topica

tick ทำการทดสอบและรับแผนการเรียนของตนเอง

tick ค่าเล่าเรียนและรับ Username และ Password เพื่อเข้าเรียนได้เลย

แนะนำเกี่ยวกับ Topica Native

บุฟเฟ่ต์ภาษาอังกฤษ เรียน 16 ชั่วโมงต่อวัน กับครูเจ้าของภาษา

"ในช่วงปีที่ผ่านมา การพัฒนาและความสำเร็จของ E-learning
ได้เป็นนวัตกรรมใหม่ของการเรียนการศึกษา มหาวิทยาลัย MIT
และ Harvard สองมหาลัยชื่อดังของโลก ได้เป็นแบบอย่างใน
การประยุกต์ใช้และประสบความสำเร็จกับ E-learning…"

ภาษาอังกฤษคือกุญแจสู่ความสำเร็จ วิกรม กรมดิษฐ์

“จากการวิจัยของ International Herald Tribune ปี 2007 พบว่ามีผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่มากกว่า 400 ล้านคน ในขณะที่อีก300 ถึง 500 ล้านคนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง นั่นเท่ากับว่ามีผู้ใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 1.5 พันล้านคนบนโลก..”

3 ขั้นตอนเพื่อประสบความสำเร็จ

--> -->